Отиване към съдържанието

Главно меню:

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ - БРОЙ 153 - 2016 г. | MONTHLY PUBLICATION - ISSUE 153 - Year 2016

Свети свети Кирил и Методий

Г.Младеновъ 30/05/2016/
Този брой на Македонска Трибуна ще го посветимъ на Светитѣ братя Кирилъ и Методий отъ градъ Солунъ. Пишейки няколко то реда, за нашето българско минало, не може да не си спомнимъ и за стихотворението на Стоянъ Михайловски Върви народе възродени къмъ свѣтли бѫднини върви! Днесь нашета родина България, е въ безпѫтица! Англичанитѣ и руснацитѣ си разделиха Европа по братски и почнаха да ни будалкътъ, че сѫ ни освободили отъ германскитѣ фашисти! Тази тема е интересна и я ще остаавимъ на сръюбскитѣ и българскитѣ даскълчета въ Македония и България, да пишътъ нещо по-нея! Сърбитѣ не сѫ пристанали да будалкътъ българскиятъ комунистъ, че тѣ сърбитѣ сѫ вдигнали рѫцетѣ отъ тяхната Южна Сърбия (Вардарска Македония).
Сърбитѣ позволиха на няколко тяхни професори да напишътъ (13 Май 2016г) че,Гоце Делчевъ билъ българинъ и се е борелъ противъ сръбското влияние въвъ Вардасрка Македония! Каква атомна сръбска бомба и то хвърлена въ градъ Скопие? Цялъ вѣкъ сърбитѣ, не знаели, че Гоце Делчевъ билъ българинъ! Кого лъжътъ сърбитѣ, себе си или българскитѣ абдали на БКП?
А не трябва да забравим и факта, че сръбските попчета отъ Вардарска Македония искътъ отъ Свѣти Кирилъ, да каже на Бога да направи нещо за “македонскиятъ“ народъ (24/05/2016 Римъ). Представетѣ си, до кѫде сѫ стигнали деформранитѣ българи въ Повардарието?
Въ България вѣче имаме, дама начело на сръбската БКП! На тази сръбска началничка на БКП не и е приоритетъ българитѣ въвъ Вардарска Македония! Това връща автора въ годинитѣ на Георги Димитровъ които викаше на високъ гласъ, Не е важна Македония, важно е комунизма!На връта на тази другарка отъ БКП комуститѣ, закачиха колямъ камъкъ съсъ следниятъ надписъ ПОРОБЕНА отъ сърбитѣ Вардарска Македония!Тази дама сѣга има изборъ, или Българитѣ отъ Вардарска Македония, или нещастенъ крй на сръбската БКП?
Въвъ Вардарска Македония, за някаква си Македония говорятъ и за измислената отъ КОМИНТЕРНА нация! Тѣзи хора не знаятъ, че утре може да се молятъ на Бългрия да прекачвътъ онази часть на Македония, която ще бѫде извънъ границитѣ на Велика Албания?

Десетки почетоха паметта на избитите през 1946 г. членове на ВМРО

Михаил Развигоров: В Македония Тито започна масовите убийства по-рано

Срещата в София

02.06.2016 | Владимир Перев
Срещата в София на премиерите и шефовете на държави за сътрудничество на страните от Югоизточна Европа, македонските проправителствени медии я белязана като успех на македонската политика, успешно участво на македонския президент Георге Иванов и като единодушна подкрепа от българската страна, дадена на македонската политика за присъединяване на държавата към европейската интеграция. В разговорите си с президента Плевнелиев, македонският президентът е самопретставен като единственото политическо и национално обединяващо звено, както единствения политик, който работи на общонародното обединение.
В новостите могат да се чуят и видят вече отдавна излитените безсмислени фрази за безусловната българска подкрепа на Македония по пътя към Европа, за това, че се налага бързо да се подпише договора за добросъседство и всички други изрази, многократно слушани и гледани в миналия период.
Навсякъде се говори за единствената позиция на македонските и българските политици за бързи избори в Македония, които ще помогнат за разрешаване на дълбоката политическа криза в страната, но никъде не се говори, че изборите трябва да бъдат добре подготвени и честни.
Единствено малко бе дисонантно изявлението на българския външен министър Даниел Митов за положението в Македония и македонско българските отношения в сегашния кризисен момент, но изявлението е някак заглшено и изтеглено от репертоара на политическия позитивизъм.
Формалните и въздържали заяви на българските политици на срещата, сивия тон и множеството премълчани проблеми, говорят за комплицираните македонско български отношения, но и некоперативноста на македонската страна. Тук никой не очаква нищо ново, нито положително нещо от следващата среща на президента Иванов с българският премиер Бойко Борисов.

Празнуваме 24 май

Стотици ученици се включиха в празничното шествие в София

Погребаха праха на най-близкия съратник на Иван Михайлов - Антон Попов, в Пирин планина

БЛАГОЕВГРАД | 17 Май 2016
Високо в Пирин планина, край църквата "Св. Илия" над санданското село Сугарево, бе погребана урната с праха на най-близкия съратник на Иван Михайлов - Антон Попов.
Стотина души отдадоха последна почест на един от последните доскоро живи герои от историята на ВМРО. За погребението специално бе дошъл заместник-председателят на Народното събрание Красимир Каракачанов.
Прочувствено слово за живота и дейността на Антон Попов произнесе депутатът от Патриотичния фронт Атанас Стоянов.
"Събрали сме се днес, на това свещено място за Организацията, за да изпратим един истински стожер на българщината, един истински предан войник на ВМРО и честен български журналист, който не пожали целия си живот в служба на Отечеството! Днес Антон Попов ще намери покой тук, на тази свята земя в Пирин планина, където почиват Тодор Александров, Симеон Евтимов, Панзо Зафиров и Ване Параспуров", каза Стоянов.
Сред опечалените бяха съпругата Вида Боева-Попова, синът Найден Попов, както и хора от Република Македония и цяла България.
Опелото бе отслужено от свещениците Никола Златийски от Сандански и Веселин Арнаудов от София.

Опровержение

Г.Младеновъ 17/04/2016/
Съсъ голяма мѫка пиша тези няколко реда.На нашиятъ любимъ читателъ искаме да сѫобщимъ ,че професоръ Елдъровъ никога не се е виждалъ съ Гнъ. Ивннъ Михайловъ Това което е писълъ горе спомѝенатиятъ професоръ е само единъ отъ фейлетонитѣ(разказитѣ) на съмиятъ фамозенъ авторъ .Ние сѫщо така намираме за нужно да сѫобщимъ на читателя ни,че Никла Вапцаровъ не имълъ по-вече отъ една среща съсъ съмиятъ Гнъ.Иванъ Михайловъ!

http://www.mni.bg/2016/04/blog-post_27.html
http://www.mni.bg/2016/05/prof-svetlozar-eldarov-pogrebenieto-na.html#more

ВАЖНО СѪОБЩЕНИЕ ЗА НАШИЯТЪ ЧИТАТЕЛЪ!

Отъ редакцията 14/04/2016
Редакцията на вестника днесь бѣ информирана, че българското правителство, ще зѫведе дело въ Европейскиятъ сѫдъ срещу днешната Югославска Република Македония, за дето фалшифицира романитѣ, на покойниятъ български писателъ Димитъръ Талевъ. Прави честь на внука на писателя Климентъ Талевъ за дето инициатира това сѫдебно дело!

Българската национална доктрина отъ Торонто Канада

Г.Младеновъ 2/29/2016/
Допускаме, че нашиятъ читателъ е челъ, онова което писахме за българската национална доктрина и професоритѣ отъ България! До сега няма професоръ въ България които да си е вземалъ изпита по българска история съ повече отъ двойка!
Следъ неуспеха на автора, да накара някой професори да приготвятъ, нещо като българска национална доктрина нещата се премълчаха! Преди това единъ историкъ, на име Константинъ Гърдевъ бе навлязълъ въ забранената зона на нашето българско минало. Неговиятъ наученъ трудъ е много интересенъ, за онези българи които се интересуватъ отъ онова, което е ставало по Канада!
Ще трябва да поеснимъ на читателя ни, че ние македонскитѣ българи въ Канада имахме много врагове. Тѣзи наши врагове, бяха българскитѣ комунисти организирани отъ БКП и носеха името Македонски народенъ сѫюзъ. Веднага следъ като Коминтерна писа (фев.1934), че ние македонскитѣ българи, отъ българи ставаме“македонци? Лидеритѣ на БКП по северна Америка почнаха да пишътъ, защо тѣ комуниститѣ отъ Македония не сѫ българи! Този документъ защо “македонцитѣ“ сѫ отделна нация е билъ приготвенъ отъ Коминтерна и е подписънъ отъ Гео Пирински и Смиле Войдановъ (Юни 1934г). Тази тѣза че, “македонцитѣ“ сѫ отделна нация, отъ българитѣ си остана въ сила и следъ парцелирането на любимата Югославия на БКП!
Въ Канада за сѫюзникъ на сърбо-македонцитѣ бяха, земеделцитѣ на Геме Димитровъ както и националиститѣ на Иванъ Дочевъ! Защо Гемето и Иванъ Дочевъ бяха сѫюзници на сърбитѣ и гърцитѣ, ще оставимъ българскитѣ нисторици да напишътъ нещо, за онова което е ставало въ Черквата Свѣти Свѣти Кирилъ и Методи въ градъ Торонто.
Следъ дълго време на мълчание, ние бѣхме поканени отъ семейство Каневи въ Мисисага на вечеря съсъ предствитела на външното министерство на Канада, които завеждаше источно- европейскиятъ отделъ на това министерство! На вичерята представителя на външното министерство се обърна къмъ автора на тѣзи материали, че имъ е писнало да бѫдътъ бомбадирани отъ сръбскитѣ агенти въ Скопие за миналото на тази географска область Македония? Представитела се обърна къмъ автора, не е ли вече време и МПО да представи своето мнение по този въпросъ? Дипломатическиятъ предсттавителъ на Р.България се обърна къмъ автора, да се помоли Гошо Младеновъ, които беше студентъ тогава и следваше право! Това лично мнение за Македония и нейното кантонизиране, е приготвено и уредено отъ Гошо Младеновъ. Това мнение за разделяне Вардарска Македония между Албания и България, бѣ одобрено отъ председателя на българскиятъ парламентъ (авг.1995). Долу следъ тѣзи материали ние намираме за нужно, да прикачимъ писмото което писахме до представителя на Канада. Дълго време следъ този периодъ на мълчание, Др.Христо Костовъ отъ Университета на Отава писа своята научна десертация по Македонскиятъ въпросъ ( Окт 2009) Dr.Chrs Kostov Contested ethnicity 2009. Въ това научно изследване, само МПО протестира за това което сѫ правели сърбо-македонцитѣ по Канада. Българскитѣ организации отъ Торонто се оказаха сѫюзници на сърбитѣ и гърцитѣ!

To: Mr. Jesse Flis Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs.
Department of Foreign Affairs Ottawa/ Ontario

Назад към съдържанието | Назад към главното меню