Отиване към съдържанието

Главно меню:

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ - БРОЙ 156 - 2016 г. | MONTHLY PUBLICATION - ISSUE 156 - Year 2016
ВЕСТНИКЪ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ ВЪВЪ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ И ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ

Годишнината отъ кончината на Гнъ. Тодоръ Александровъ (31.08.1924)
и Гнъ. Иванъ Михайловъ (05.09.1990)

Г.М. 25.08.2016г.
Годинитѣ се нижътъ и ние забравяме, все повече и повече за онова за което сѫ се борели нашитѣ български герой, отъ далечното ни българско минало! Ние се уносехме въ измисленото отъ Коминтерна, наше българско минало и почнахме да служиме на сръбскитѣ и гръцкитѣ. Още отъ врѣмето на фамозниятъ Майски манифестъ (Май 1924г.), ние почнахме да бъркаме, за какво точно става дума? Комуниститѣ въ нашета родина, България напуснаха българскиятъ фронтъ въ Македония и се унесоха, по измислютинитѣ на Коминтерна, че ние вече не смѣ българи, а смѣ поробенъ “македонски“ народъ съ свое “македонско“ минало (Юни 1934г)! Никой въ моета родина България няма смелостта, да обесни на поробениятъ българинъ въ България и Македония, защо Русия трябваше да прави отъ насъ българитѣ “македонци“? Никой няма смелостта, да човърка и пише кои бяха причинитѣ за да се стигне до Януари 1934 година и прокламирането на фамозната “македонска“ нация въ Москва? Не знамъ до кога ще се плашътъ и отъ кого?  Мойтѣ братя българи, които минавътъ за някакви ми ти историци, ще трябва да напишътъ нещо и за другаря Ленинъ, понеже той е писълъ, че сме единъ и сѫштъ народъ и ще трябвало да бѫдемъ въ една и сѫща българска държава? Ние българитѣ смѣ шаранчето на сърбитѣ и гърцитѣ и тѣ могътъ, да ни пържътъ така както си искътъ! Ще трябва да направимъ и сѫответниятъ комплиментъ на Трайче Стаматовски, които има смелостта да признае по страницитѣ отъ единъ отъ сръбскитѣ вестници въ градъ Скопие, че безъ комунизма нямало да има “македонска“ нация!
Ще трябва да се върнемъ малко назадъ и си задъдемъ въпроса, кой поръча убииството на лидера на ВМРО презъ Августъ 1924 година? Чии интереси обслужиха убиицитѣ на Тодоръ Александровъ, който бѣ писалъ писмо до Александъръ Протогеровъ презъ 1917 година съсъ следното сѫдържание: “Азъ съмъ оръдие само на идеята за освобождението на Македония и иа обединението на българския народъ“. За къкъвъ Тодоръ Александровъ пишътъ сръбчетата отъ градъ Скопие днесь? Защо следъ смъртта на Тодоръ Александровъ, се радваха сърбитѣ, гърцитѣ и лявитѣ българи отъ България? Днесь ни казвътъ отъ сръбското БКП, да не се караме съсъ сърбитѣ за българитѣ отъ Западнитѣ Покрайнини! Пишътъ ни да не се караме съсъ сърбитѣ и гърцитѣ за хората въ Македония, тѣ тѣзи хора не чинели вече, като чели тѣзи които управлявътъ Майка България чинятъ за нещо?
Ще трябва да споменемъ и това, хе моятъ Чичо Радко бѣ трънъ въ очитѣ на българскитѣ сърбо-комунисти по България и Сѣверна Америка!Веднага следъ като КОМИНТЕРНА (1934) дскларира, че ние българитѣ отъ Македония, вече смѣ “македонци“ юугословенитѣ на БКП писъха не му вярвайтѣ на Иванъ Михайловъ, той ви лъже, че стѣ българи! Децата на тѣзи югословени сѫ представителитѣ на България въ Европа!
Какво падение каква българска сѫдба, предателитѣ да ни пазятъ отъ сърбитѣ и гърцитѣ! Все още се спекулира, че моятъ чичо Радко билъ сепъратистъ и че ВМРО се борела за няккава си сръбска Македония какавато е имаме днесь! Моятъ чичо ясно го каза презъ 1968 година на другиятъ день, следъ погребението на другиятъ мой чичо (Асенъ Аврамовъ), че ВМРО не се сѫздаде да прави две Българии, а една България отъ Черно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бѣлото Море!

Позиция по повод на информацията за поругаване на паметния знак на връх Каймак-Чалан

23.09.2016 | Република България - Министерство на външните работи
Българската държава години наред полага усилия за организиране на съвместни чествания на паметта на загиналите войници и подобаващо обозначаване на техните гробове. Това е утвърдена световна практика, почитаща паметта на загиналите от всички страни на военните конфликти, символизираща помирението и желанието за мирен съвместен живот, и не е свързана с користни политически, национални или религиозни мотиви.
От години властите в Република Македония поемат ангажимент да разгледат българските предложения в тази насока и от години сме свидетели на продължаващи вандалски актове. Актове срамни и необясними, поне от гледна точка на общочовешките ценности, като уважението към спомена за мъртвите.
Призоваваме властите в Република Македония ясно да се разграничат и повече да не допускат подобни позорни актове, които, за съжаление, не са изолирани случаи и са особено тревожни в момент, когато двете страни преговарят за подписване на Договор за добросъседство.
МВНР ще направи всичко възможно, съвместно с други институции, за възстановяване на паметната плоча.
Ще бъде наложена забрана на лицето, извършило този варварски акт, да посещава България.

Каракачанов пише на македонския президент заради поруганата плоча на Камакчалан

23 септември 2016
Отворено писмо до президента на Република Македония Георге Иванов изпраща съпредседателят на Патриотичния фронт и заместник-председател на 43-ото Народно събрание Красимир Каракачанов.
Ето текста му:

„Г-н президент,

Вие многократно сте заявявали, че сте признателен на българската държава за помощта, която Ви е оказвала. Република България бе първата, която призна независимостта на Република Македония преди 25 години.
Същевременно обаче в Република Македония се толерират всевъзможни антибългарски прояви, което не е случайно. Остава впечатление, че това е част от македонската политика за насаждане на омраза към българския народ. И не само към българите, които живеят в България, а и тези, които живеят в Република Македония.
Последният подобен акт е на т.нар. „журналист“ Миленко Неделковски. Той съвсем публично и гордо обявява, че е разрушил паметната плоча на Каймакчалан. Стига дотам, че документира вандалския си акт и се хвали с „геройството“ си. Само че този господин разрушава паметника на над 3 хиляди български войника, много от които са родени в Македония.

Пълен текст

Каймакчалан, България и ние ...

Владимир Перев | 23.09.2013
В Македония никой не е останал впечатлен от предполагаемия героичен акт на група български офицери да поставят паметна плоча за изгиналите македоно - български воини в Първата световна война, за защита на общата родина. Също така никой изобщо не остана учуден от вандалскиот акт на няколко души, които в името на македонския квазипатриотизам, я счупия паметна плочаа ... паметна плоча и публично обнародия своя акт, на удовлетворение на македонското правителство на Никола Груевски и президента на Македония на когото половината държава не го знае истинското му име, а го наричат ​​с обиден синоним.
Всичко беше ясно още от парламентарната дискусия в българския парламент, кой друг, ако не българските социалисти т.е. забравените болшевики от миналия век, поставиха парламентарният въпрос за акта на българските офицери на Каймакчалан ... въпрос, дали това е героизъм или е престъпление. Съдбата на паметника е определена, а всепознатите македонски приятели на руската политика в Скопие извършиха гнусния акт.
Македонски българи отдавна познават истината. Вандализма на Каймакчалан е акт на дисциплиниране на българската държава и натиска към нея за сближаване към отдавна изневерената, но и невярната блудница, Матушка Русия. Путиновскиот модел на авторитарно управление е модел за актуалното македонско правителство, а пречупената плоча на мъртвите герои на Каймакчалан е най-високият акт на вярност на македонската власт в борбата на руската автокрация за дисциплиниране на българската държава и за убийството на демократичните идеи на българския народ.
Затова виновниците за гнусния акт трябва да се търсят в София и Москва, за след това Скопие и Белград да бъдат съответно наказани.
Одамнина са чупат плочите на героите-македонски българи под натиска на някакъв черен или прикрито червен, интернационализъм. Но сега следите са видими и четливи, виновните във властта са известни ... остава да се види коя и каква е силата на България.

108 години от обявяването на Независимостта на България
Четене на манифеста за обявяване на Независимостта на България
Цената на независимостта
Българските победи преди 100 години

Македоно-Българската черква Свѣти Георги е на 75 години!

Г.М. 18/09/2016г.
На 16 сеп. тази (2016) година, се празнуваше годишнината отъ построяването на самата черква. За това празненство, Патриарха на Българската Патриаршия изпрати и поздравително писмо по-случай празненството. За някой отъ миналото, говорителя на празненството Др. Жорж каза, какъ дядо му е дошелъ отъ България презъ 1931 година и какъ, презъ цялото врѣме е членувалъ въ самата черква. Презъ време на тази кратка история на черквата, бяха показвани снимки както отъ сроежа, така и отъ живота на тази Македоно-Бълграска черква. Тази черква, има и доста интересна история, тъй като тя се отделя отъ първата Македоно-Българска черква Свѣти Кирилъ и Методи въ Торонто. Тукъ е и врѣмето да отбележимъ, че за разделянето на едната черква отъ другата, има вина и Коминтерна, но това ще го оставя на българскитѣ историци да го напишътъ, ако разбира се си надвиятъ на страха? Имаше много хора и танцувалната група Селяни се представи доста добре.
Снимкитѣ които представяме за това тържество, ни бяха предоставени отъ българското дипломатическо представителство въ Торонто, за което имъ блгодаримъ.

Честваме 131 години от Съединението на България 06.09.2016
Наследници на четници ще направят възстановка на събитията
Историята на Съединението
Кой пази духа на Съединението днес?
Българската космическа наука
Тайните на ЦРУ и КГБ

ДОЦ. ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ТЮЛЕКОВ: ИВАН МИХАЙЛОВ – НЕПОКОЛЕБИМИЯТ БОРЕЦ СРЕЩУ ДЪРЖАВНИЯ МАКЕДОНИЗЪМ

5 септември 2016 г.
Сигурно някои изпитан номеролог може би ще намери интересни закономерности в богатия житейски и революционен път на Иван Михайлов. В спомените си има такива податки. Роден е в края на август 1896 г., а началото на септември 1990 г. предава Богу дух. По средата, 31 август 1924 г. е злочетата гибел на Т. Александров, негов земляк, учител и съратник в следвоенната революционна борба на македонските българи.
От членовете на ЦК на ВМОРО/ВМРО Иван Михайлов е единственият с уникални личностни характеристики.
На дълго отлагания конгрес, февр. 1925 г., с. Сърбиново, дн. Брежани, Благоевградска област е избран на 29 години за водещ член в ЦК на родената от извънредните обстоятелства нова ВМРО. Най-младият от членовете на ръководния орган живее най-дълго. Цели 65 години името му е емблематично в освободителното движение на българите от Македония.
Иван Михайлов е единствен от дейците на революционната организация, който толкова много и толкова дълго да е възхваляван и обругаван.
Неговото кипящо българско родолюбие и антикомунистическата му убеденост постоянно дълбаят остри разграничителни линии и отворят фронт сред управляващите власти в Белград, София и Скопие.
Отстоявайки единството на българската нация и на ВМРО името на Иван Михайлов е обвързано с типичното за междувоенното време политическо насилие. Неговите географски координати не са малко, а едва ли някога то ще бъде оправдано. Живите наследници на видни български родове от Македония пазят спомени за гибелта на техните близки. До днес отношението им спрямо Ив. Михайлов е изтъкано от неприязън и трудно обяснима липса на християнско опрощение.

Пълен текст

Избори през декември в Македония

Агенция Монитор – четвъртък, 01-09-2016
Лидерите на четирите основни политически партии в Република Македония постигнаха споразумение за провеждане на предсрочни парламентарни избори на 11 декември. Така се слага край на политическата криза в западната ни съседка, която избухна в началото на миналата година. В петък се очаква да бъде сформирано и служебно правителство с участието на представители и от опозиционния Социалдемократически съюз (СДСМ) на Зоран Заев. Лидерската среща с участието на Никола Груевски от ВМРО-ДПМНЕ, Зоран Заев от СДСМ, Али Ахмети от ДСИ и Мендух Тачи от ДПА продължи близо 6 часа. Груевски пръв напусна срещата и обяви, че неговата партия приема всички предложения на опозицията, с една единствена цел СДСМ да няма мотиви за ново отлагане на вота. Приехме всички условия на СДСМ с една-единствена цел – да не намерят ново алиби за отлагане на изборите. ВМРО-ДПМНЕ е готова да подпише всичко, за което ще се договорят останалите три партии. Оставяме СДСМ, ДПА и ДСИ да се споразумеят. Ще се върнем по-късно, когато те бъдат готови със споразумението, за да го подпишем“, каза Груевски, който напусна срещата около 18.30 часа българско време.
На разговорите присъства и американският посланик Джес Бейли.
Груевски поясни, че предложението на СДСМ за главен редактор на държавната телевизия МТВ да бъде назначена Санта Аргирова, която е известен партиен активист, включително и началник-кабинет на техния министър в миналото Илинка Митрева, е доказателство, че партията на Зоран Заев прави всичко възможно, за да се отложат изборите. Според него СДСМ не иска решение за МТВ, която да бъде независима обществена медия, а търси партийно решение. Груевски заяви, че те са приели и това предложение с единствена цел да не бъдат отложени отново изборите. Лидерът на ВМРО-ДПМНЕ отново подчерта, че неговата партия, както и предишните пъти през април и юни, е готова за избори. Всички социологически проучвания сочат категорична победа на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ на Никола Груевски.
Разликата между ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ е над десет процента. Държавната избирателна комисия (ДИК) обяви, че е готова с всички проверки и е в състояние да оповести окончателния избирателен списък.

Кмета на градъ Солунъ боксува!

Г.М. 27/08/2016/
Днесь 27/09/2016/година е взето интервю на кмета на градъ Солунъ въ сръбскиятъ Вечеръ които се публикува въ градъ Скопие.
Кмета Гнъ. Янисъ Бутарисъ, отговаря на зададенитѣ му въпроси по-сърбо македонски! Той ни казва, че “македонцитѣ“ сѫ словени и имътъ словенска история, която е много стара! Ние си задаваме въпроса следъ като тѣзи хора сѫ словени, защо когато ги избиваха по Вардарска Македония (25/09/2009 Н.М.) ги псуваха на Майка Ви Буграска и защо сѫщитѣ славо елини, когато ги караха по зътворитѣ и островитѣ въ Гърция ги псуваха на Гамото Вургаросъ? На този гръцки кметъ отъ Солунъ трябва да му припомнимъ, какво каза въ едимнъ гръцки вестникъ въ Австралия преди известно врѣме! На това интервю той каза,че езика въ северна Гърция някъде до 1925 година билъ български? Защо сага, когато е въ Охрид премълчава този фактъ? Днешната Югославска република, прави политиката на Югославия, която отъ доста време не сѫществува! Ние си задаваме въпроса, чии интереси защитавътъ тѣзи хора които се криятъ отъ сърбо “македонцитѣ“ да говорятъ на младото поколение и го будалкътъ, че тѣ сѫ словени и щяли да си намерят своятъ идентитетъ? На български това се казва будалщина отъ катедрата!

Здравей, уважаеми г-н Младенов!

2016-08-28
Благодаря за подкрепата – и морална, и материална за Македонския научен институт.
Както виждаш, вдигаме темпото, разширявайки кръгозора на сайта и на цялата ни дейност. Нашите гръцки и сръбски „приятели” оттатък границата започнаха да четат регулярно сайта и сигурно в редиците им има притеснение. Иска ми се, да пускаме по-често важни материали и в сайта на „Македонска трибуна”, който имат висока читаемост и популярност, благодарение най-вече на твоите усилия и умения.
Имам и още една молба. По повод 26 години от кончината на Иван Михайлов, може ли да подготвиш и да ни изпратиш за публикуване твой материал за него – напр. спомени за живота му, за погребението му, снимки, писма от/до него и др. Убеден съм, че има какво да разкажеш, защото си човек, който отлично е познавал Ив. Михайлов и му е имал безгранично доверие. Мисля, че ще бъде интересно и поучително четиво за много читатели, както и за лица, които надценяват близките си взаимоотношения с дълголетния водач на ВМРО и движението.

С поздрав и с пожелание за здраве, С. Гребенаров!

Виждам в сайта, че си пуснал една полупозната снимка на Ив. Михайлов, която преди 3–4 години разпространих в Интернет. Тя е от личния архив на проф. Ани Бъчварова, която вероятно си познавал. Била е близка с Иван Михайлов до смъртта на Менча. Скоро разбрах, че си е отишла от този свят. Бог да я прости!

ДОЙРАНСКАТА ЕПОПЕЯ – 100 ГОДИНИ ОТ НАЙ-ГОЛЯМАТА БЪЛГАРСКА ВОЕННА ПОБЕДА

Публикувано на август 19, 2016 | Йордан Съев
Българска телефонна станция, откъдето с перископ се наблюдават позициите на врага при Дойран
През 1916 г. България влиза в Първата световна война. За няколко месеца разгромява сръбската войска и само заповедта на германското командване спасява сръбските части от пълно унищожение. Това решение е продиктувано от необходимостта да се запази Южният (Балканския) фронт, където да се привлекат значителни сили на Антантата за сметка на Западния фронт. Затова на победоносната Българска армия е заповядано да прекрати настъплението и да не навлиза на гръцка територия, на която се намират разгромените сръбски войници.
На няколко български военни части е поставена задачата да установят позиции в района на Дойранското езеро, вследствие на което се образува фронт срещу англо-френските сили. Поради краткото време и недостатъчните материали за изграждането на силно укрепени позиции, нашите части успяват да изкопаят само окопи по възвишенията на планината Беласица (главните траншеи са при Дуб и Копа тепе), но те обхващат и равнинната част по брега на Дойранското езеро. Именно там англо-френците решават да атакуват и да пробият българския фронт.

Пълен текст

Писмо от един приятел от Македония

06.07.2016г.
Здравейте Гошо, стар българине,
В Македония не се случва нищо. Груевски държи властта здраво с двете си ръце и в страната няма сила, която може да го свали от власт. Опозицията е слаба и разединена. Това са потомци на старата номенклатура, те не са се научили да бъдат без власт, но не искат да работят и да останат на власт ... затова се разпадна комунизма в Македония и навсякъде по света. Единствената надежда остава международната общност. На тях омръзнало им е от лъжите и измислиците на Никола и търсят начин да го сметнат от власт, но при другите не могат да намерят правоимащи лица.

Пълен текст

Писмо от Канада

Госпожа Багряна Попвасилева – Беланже е доктор по филология на Сорбаната в Париж и изявен лингвист в Париж и Отава. Тя е сътрудник и абонат за сп.”България Македония” от първия му брой, появил се през май в далечната 2002 г., и ревностна разпространителка на идеите на списанието сред сънародниците ни в канадската столица. Подобна е дейността и на многоуважавания господин Стефан Колев в Торонто, за което  горещо им благодарим. Те и двамата са талантливи продължители на рородолюбивата многостранна дейност на доайена на българската общност в Канада, господин Георги Младенов.
Доктор Багряна Попвасилева -  Беланже, след промените през 1989 г., редовно се връща в България и пребивава по няколко месеца, всяка година.

Пълен текст

Назад към съдържанието | Назад към главното меню