Отиване към съдържанието

Главно меню:

МЕСЕЧНО ИЗДАНИЕ - БРОЙ 168 - 2017 г. | MONTHLY PUBLICATION - ISSUE 168 - Year 2017
ВЕСТНИКЪ НА БЪЛГАРСКОТО ЕЖЕДНЕВИЕ ВЪВЪ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ

ТОДОРЪ АЛЕКСАНДРОВЪ И ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ

Годишнини и сѫбития!

Г.Младеновъ 26/08/2017 г.
Този брой на вестника ни, го посвещаваме на нашитѣ българскиmвъзрожденци Гнъ.Т.Александровъ и Гнъ.Ив.Михайловъ. Много години минаха, отъ убийството на лидера на ВМРО Гнъ.Т.Александровъ (Ав..1924г) и никѫде, не се спомена неговото писмо отъ 1917 г. до генералъ Ал. Протогеровъ, че борбата на ВМРО, е борба за освобождението на Македония и обединението на българския народъ, въ една българска държава! Следъ неуспеха на първата свѣтовна война, тактиката се променя но по-сѫщество си остана идеята, за една българска държава отъ всички българи на балканскиятъ полу-островъ? За Гнъ.Александровъ е важно, да се запазимъ като българи и следъ това, ще търсимъ да се оведенимъ съ Майка България!
За моятъ чичо Радко ще напиша, че никой не е представилъ идейтѣ на ВМРО, така ясно, както ги е представилъ той и то въ чужбина! Никога няма забравя думитѣ му, че ВМРО не се сѫздаде да прави две Българии а една България, отъ Черно Море до Охридъ и отъ Дунавъ до Бялото Море (Ап 1968г. градъ Римъ Италия) не зависимо отъ това, което става по Северна Америка, азъ Иванъ Михайловъ си оставъмъ съ десетте милиона българи! На въпроса, какво ще кажетѣ за Свободна и Независима Македония (Ян,1990г въ градъ Римъ) той отговори, за коя Македония говоришъ (Пр. Д. Гоцевъ)? Албанцитѣ стигнахча до Вардара? Ние за Свободна и Независима Македония говоримъ, а картата на Санъ Стефанска България гледаме! За Свободна Македония говориме, а на българскитѣ войски цветя даваме (Ап.1941г.).
Сега е вече врѣме да напишимъ, нещо и за онова което става въвъ Вардарска Македония днесь? Сърбитѣ полудяха следъ като неможаха, тѣ да напишътъъ договора за добро сѫсетство съ България? За смяхъ станаха сърбитѣ 27 Априлъ 2017 г, когато навлязоха въ парламента въ Скопие, съ целъ да правятъ превратъ и върнатъ Македония подъ тяхната пазва! Оттеглиха си дипломатитѣ, като предъ война, но Европа имъ каза да си седнътъ на задника, да не изгубятъ Войводина и Запъднитѣ покрайнини! Съ единъ телефоненъ разговоръ си седнаха на задника!
Сега вѣче почвътъ проблемитѣ, какъ ще бѣдътъ пренаписани книгитѣ, въ които българското минало бе фалшифицирано? Ще има ли пакъ, Немъмъ докъзъ Али твърдамъ отъ фъмозниятъ сръбски офицеръ отъ сиромашкото българско семейство отъ градъ Щипъ?
Проблемитѣ на сърбоманитѣ въ Македония почвътъ, а ние ще четемъ и се смееме на глупоститѣ съ които децата на Тито македонски ще ни обеснявътъ, онова което сѫ правели, следъ втора окупация на Македония отъ сърбитѣ (Сеп.1944 г.)?

Макрон: ЕС е прекалено слаб, прекалено бавен, прекалено неефективен
Юнкер след речта на Макрон: Европа се нуждае от кураж
Иван Николов: Какво означава Българското европредседателство да бъде Балканско?
26.09.2017

Премиерите Борисов и Ципрас в Кавала
На 23 февруари 1885 г. официозът „Търновска конституция, орган на управляващата тогава Либерална партия на Петко Каравелов, пише:
Издигане на Националния трибагреник по случай Деня на Независимостта
Какво символизира Манифестът за независимостта

Красимир Каракачанов в Република Македония

18 септември 2017 г. | Владимир Перев
В сърдечна атмосфера и взаимно разбирателство се състоя официалното посещение на българския министър на отбраната Красимир Каракачанов в Република Македония. След срещата в Скопие с македонския министър Радмила Шекеринска, Каракачанов заяви: "Искам да спрете политическите спекулации - ние подкрепяме единството и територијалнииот цялост на Република Македония, нямаме проблем с нейното име и признаваме държавата под нейното конституционно име. Готови сме да помогнем за разрешаването на всички спорове с трети държави, с цел да се отворят вратите на Македония за пълноправно членство в НАТО." За македонските проблеми с Гърция за името той подчерта, че това е проблем между двете страни.
На въпрос за така нареченото македонско малцинство в Република България, Каракачанов каза, че става дума за въпрос на историци и че той е готов, като историк, в друга възможност да проведе дълги часове за македонските национални проблеми, с нагласа, че това не е метод на поддържане на добросъседски отношения.
Македонският министър Шекеринска подчерта, че подписания договор на 1 август тази година вече започва да се реализира, че ще се въведе съвместно военно обучение на въоръжените сили на Република Македония и Република България и обучение на специалните части на двете армии, и основен ремонт на македонската техника в българските институти. Нещата се движат в правилната посока, подчерта тя, а двете страни са готови да строят добросъседски отношения и изграждане на обща база на надеждност в тази част на Югоизточна Европа.
Мнението е, че посещението на Красимир Каракачанов в Република Македония значително подобрява шансовете на страната да се присъедини към НАТО.

Деветти сеп. 1944 г.

Г.Младеновъ | 10/09/2017 г.
Това което ще напиша днесь за деветти сеп.1944 година е по-поръчка на единъ професоръ отъ България!
Много време мина отъ тази черна дата, на нашето българско минало. Отъ тази дата почвътъ и нашитѣ български изпитание въ България и Македония! На насъ българитѣ, независимо кѫдето и да бѣхме, ни се наложи отъ сръбскитѣ агентитѣ на сърбизма въ България и Македония да смѣ почнали нашето сръбско възраждане по българскитѣ земи? Това което почна въ България и свърши въ Македония бе продиктувано отъ агентитѣ на сърбизма прикрити задъ завесъта на комунизма! Избиха елита на българската нация въ България и Македония и все още продължавътъ да ни будалкътъ, че тѣ сърбо комуниститѣ сѫ демократи и че работели за единството на българския народъ!
Тукъ му е местото да напиша онова, което се случи на автора, когато говори съ представитела на сръбското БКП, отъ пиринскиятъ край на България?
Ето и разговора! Гнъ. Стойчевъ Вие знаехтѣ ли, че смѣ българи, когато “македонизоирахтѣ“ пиринскиятъ край на България? Разбира се, че знаехмѣ, отговори “македонеца“ на сръбското БКП!Тогава Вие не стѣ комуниусти, Вие стѣ сръбски агенти, които се криетѣ задъ завесъта на комунизма му отговори автора! Когато пишемъ за онова, което е ставало презъ последнитѣ седемдесетъ години, неможе да не напишемъ и онова, което питъше представителката на сърбитѣ въ българскиятъ пърламенъ въ България! Тя пита Гнъ. Борисовъ, на кѫкъвъ езикъ ще бѫде подписънъ договора, между България и Македония? Понеже никой не ѝ отговори, ще ѝ отговоримъ ние отъ Торонто че езика на, които бѫде подписънъ е на български и на езика, на които БКП караше момчетата отъ Македонскиятъ Литературенъ Кръжокъ да правятъ! Ако момчетата не бяха избити 1942 година, тѣ щеше да правятъ сегашниятъ езикъ въ Македония! Правиха го сърбитѣ, понеже момчетата на коминтерна вече бяха избити. Сръбскиятъ представителъ отъ групата на Корнилия, не каза какви сѫ интереситѣ на сърбитѣ въ Македония, които трябва дава да се спазвътъ, преди да бѫде подписънъ фамозниятъ договоръ? Интересни неща и никой не написа два реда, за това което се шушука изъ Македония? Народа въ Македония иска една държава, съ останалия български народъ, а големцитѣ се правятъ на простаци и не знаятъ истината на проблема!

Договоръ ама за чия сметка?

Г. Младеновъ | Сеп.7.2017г.
България и Гърция подписаха начало за догоръ, да се построи желеопѫтна линия сварваща Черно Море съ Егейското Море! Този доворъ фактически е много изгоденъ за Гърция, понеже ивицата отъ Солунъ до Ксанти е умряла работа! Каквото и да се правни, това пространство отъ Солунъ до Ксанти е мъртво, понеже не е свързано съ каквото и да било търговско бѫдеще! Преди години (Окт.2009 г) редакцията посети Кавала и тогава редакторката на английската ни страница каза, че пристанището на Кавала трябва само на България! Редактора на вестника ни каза, че сега и на България не и трябва. Гърцитѣ се умълчаха съ тяхнитѣ глупости, ЕМИСТѢ ЕЛИНИ И този пѫть, както и въ миналото, ние българитѣ пакъ ще бѫдеме излъгани, понеже сега трябва да пращаме българскиятъ туристъ въ Кавала, за да го сѫживява? На бългърскитѣ управници, ще трябва да имъ припомнимъ за договора отъ 1925 между Калфовъ и Политисъ! На сърбо  македонцитѣ много имъ харества факта, че Бориовъ казалъ на Ципрасъ че за България Македония си остава Македония!
Сега му е времето напишемъ нещо и за сѫединението отъ 1885 година. Тогава дядо Иванъ ни продаде на сърбитѣ а следъ 1944 година ни македонизира, поради това, че презъ първата и втората световна войнасмѣ били съ германцитѣ. Автора на този материалъ отговори на рускиятъ дипломатъ, че ние смѣ съ Васъ, но Вие съ дветѣ рѫце държахтѣ сърбитѣ и не искахтѣ да ни кажетѣ ни добъръ день!
Врѣеме е дапишемъ двойка и на момчето, което е шевъ на агенцията на не избитѣ българи отъ БКП. Това момче по страницата на ВМРО въ България каза, че ще бѫдътъ отваряни български училища по Албания, но не ни каза дали ще бѫдътъ отварени училища по Македония, кѫдето болшинството отъ гражданитѣ на републиката сѫ българи. Ще говоримъ и пишемъ за български гяури!

Тържествена литургия за Деня на Съединението
Съединението между митовете и фактите
В Кавала подписват меморандум
Сръбско българската война

Дойде и си отиде!

Г. Младеновъ | 1 Сеп. 2017 г.
Гръцкиятъ министъръ на външнитѣ работи на Гърция дойде на 31 августъ (2017 г) и си одите безъ да обещае на сърбо-македонцитѣ, че ще имъ помогне, да влязътъ въ НАТО и Европейскиятъ сѫюзъ,безъ Македония да променили своята политика спрьмо Гърция, чието сѫюзникъ е срещу България едвали това ще може да стане за сега!.. Младиятъ и финенъ сръбски агентъ въ Македония, на име Никола Димитровъ каза, че Гърция е най-добриятъ сѫюзникъ на Македония, но не каза срещу кого имъ трябватози сѫюзъ съ Гърция? Сигурно е станало дума за сѫюза на Гърция и Сърбия отъ 1913 година, преди втората балканска война?
Само преди няколко минути четохъ, че някой си сръбски даскълъ отъ Ресенъ записълъ фондация Тодоръ Алексндровъ, която фондация щяла да се грижи за правата на всички граждани на Македония, но безъ правата на българитѣ, които сѫ болшинството отъ гражданитѣ на републиката! Македония си върви по стариятъ сръбски пѫть,
по-които пѫть е тръгнала следъ втората окупация на Македония (Сеп 1944 г.).

Посещението на Кодзиас

1 септември 2017 г. | Владимир Перев
Дългоочакваното посещение на гръцкия министър Кодзиас в Скопие не донесе нищо ново. Конкретно, новина са само топлите думи за държавата като за "мила съседка" и "вашата прекрасна страна", термини, с които Кодзиас я почерпи овдешната общественост, но ясно пропусна да спомене името на държавата, било като Република Македония, било като БЮРМ.
На пресконференцията македонския министър Никола Димитров заяви, че държавата е готова да поеме задълженията от НАТО и да се присъедини към нея под временната реферанца Бивша Югославска Република Македония, на което Кодзиас с мила усмивка отговори, че Гърция много от рано си мисли, че домакините трябва да са вече в НАТО, но само с реализацията на позициите, определени на срещата на високо равнище на Алианса в Букурещ. Това означава, че Гърция твърдо стои на позициите за промяна на името на държавата и това, както гърците казват ерга омнес, т.е. за всички, както за външна, така и за вътрешна употреба.
За един ден гръцкият министър също се срещна с премиера Зоран Заев, президента Георге Иванов и лидера на опозицията Никола Груевски. На всички тези срещи са били повторени любезните думи на госта, но и казването на твърдата позиция на Гърция по отношение на името на държавата и нейните евроатлантически стремежи
.

Титовите служби: Да бъдат избити всички "некомунисти в Словения"

28.08.2017 | БГНЕС
Словения бе открит документ на бившите секретни служби от времето на югодиктатора Йосип Броз Тито, в който се дава нареждане да бъдат "избити всички некомунисти и техните семейства, включително и тези, които подкрепят само платонически тяхното движение". Словенският историк Сърджан Цветкович съобщи, че документът е открит от негов колега, който много скоро ще публикува отделна студия. Документите обаче бяха оповестени. В началото на заповедта се дават общи указания: "Нападенията на жилищата, където се намират лицата за ликвидиране, трябва да бъдат извършени много бързо, решително и мащабно. Всяко колебание ще се счита за предателство". Начинът на убийство е описан в 7 точки. В тях между другото пише и следното: "Трябва да бъде избита на 100% цялата интелигенция, която не е свързана с Югославската комунистическа партия и не членува в нея. Тук не трябва да се правят никакви компромиси, включително и за тези, които имат платонически симпатия към партията...Да бъдат избити всички известни антикомунистически активисти и ръководители, лидерите на националните организации...Всички свещеници, членовете на различните католически организации. Да бъдат избити всички членове на буржоазията, търговците, едрите земевладелци, средните предприемачи. Разбира се, че трябва да бъдат избити и всички наемодатели, богаташи и индустриалци. В крайна сметка трябва да бъдат ликвидирани и всички малки представители на управляващата класа като офицерите, подофицерите, обикновените войници, полицаите, финансовите чиновници. Трябва да бъдат разстреляни и всички кметове на по-големите градове и техните семейства". По отношение на богатите граждани, които са подпомагали комунистите пише следното: "За онези богаташи, търговци и индустриалци, които парично са подпомагали комунистите, трябва да бъдат приложени същите горепосочени мерки. Защото те по този начин са искали да спасят главата си." Словенската комисия, която разследва извършените престъпления от комунистическия режим до момента е открила 581 масови гроба, с останките на над 100 000 жертви. В архивите има документи за смъртни присъди на само 281 души, в периода 1945-1952 г. Заповедите за ликвидиране са били давани лично от диктатора Йосип Броз Тито до Александър Ранкович, първият ръководител на Държавната сигурност, която в началото се казва ОЗНА, а след това се преименува в УДБА, стана ясно пък от разкритията на Сръбската комисия разследваща престъпленията на югославския режим. До момента е установена, че в Сърбия са убити 59 912 души. Все още обаче няма данни за броя на жертвите от големите градове, включително и Белград.

"БЪЛГАРИТЕ В Р МАКЕДОНИЯ ДА БЪДАТ ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В КОНСТИТУЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА..." ТВЪРДИ ВЛАДИМИР ПАНКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ "РАДКО"

Брой 6, 2016 г. | Списание “България Македония“
Владимир Панков е роден през 1954 г. в Охрид. По образование е икономист. Работил е известно време в Швейцария. След разпада на Югославия, заедно със съмишленици, създава Организация на българите в Р Македония, носеща инициалите на историческата ВМРО. Това става през 1993 г. Организацията не получава официална регистрация, а Владимир Панков е арестуван няколко пъти, бит и малтретиран заради това, че изповядва българската си национална принадлежност. На 30 юли 1996 г. по­лучава български паспорт. Поканен от известния австрийски лингвист професор Ото Кронщайнер на симпозиум в Залцбург, той е задържан на летището в Скопие и българският му паспорт е отнет от полицията. Обявената от него гладна стачка завършва с връщане на документите за самоличност и идването му в България, където престоява до 1998 г..
На 27 октомври 2000 г. той създава Сдружение на граждани "Радко", което е представено официално в хотел "Холидей ин" в Скопие, съпътствано от хвърляне на димки и други провокации. По-късно Сдружението е обявено за противоконституционно от македонската съдебна власт. През 2008 г. "Радко" печели делото в Съда по правата на човека в Страсбург, срещу Македо­ния.
От тогава до днес опитите на Владимир Панков за озаконяването на Асоциацията на граждани за запазване на идентичността на българите в Р Македония "Радко" - Охрид не бяха един или два. Най-после, Асоциацията е регистрирана от Централния регистър на Р Македония, което е атестат за борбените качества на нейния председател.

Пълен текст

Назад към съдържанието | Назад към главното меню