Отиване към съдържанието

Главно меню:

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

- Отговоренъ редакторъ: Георги Младеновъ

  e-mail: makedonskatribuna@gmail.com


- Заместникъ редакторъ: Д-ръ Георги Геновъ

  e-mail: historicalarchives@gmail.com


- Помощникъ редакторъ: Пандо Младеновъ


- Уебмастъръ: Владимиръ Панковъ;
  e-mail: radkomk@gmail.com


- Правно представяне: Gosho Mladenov B.A.S.M.Eng.L.L.B.


- Английски коректоръ: A. Aleknevicius B.A.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню