РЕШЕНИЕ 30120140031889 - MACEDONIAN TRIBUNE

М а к е д о н с к а   Т р и б у н а
Отиване към съдържанието

Главно меню:

РЕШЕНИЕ № 30120140031889 НА ЦЕНТРАЛНИЯТ РЕГИСТЪР НА Р. МАКЕДОНИЯ ОТ 06.10.2016 ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ГРАЖДАНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ В Р.МАКЕДОНИЯ РАДКО - ОХРИД

 
Hosted in Toronto by Macedonian Tribune
Назад към съдържанието | Назад към главното меню